- Skiva inunder uteservering.
- Grind (kommunen)
- Webcamera - tillstånd
- Gästbok SM-hemsidan
- Gummiploppar till pensionärsgolfen
- Fästskruvar till bänkar
- Dörrmatta
- Videofilma spikslag
- 10.06.15: TL Ringt om   vattendragning, Urban Henriksson   Tis 22/6 kl 08.00
- Vattendragning, ringa kommunen
  placering nära HK-bron
- Göra lucka i uteserveringen för   slangar

- Högtryckstvätta banor
- Soptippen
- Högtryckstvätt

- Sponsring
- Klisterdekaler ??, vimplar ??
- Hyra banor av Conny (Sponsrade ??... försäkring ??)
- Stora Banderoller till infarter
- Secreteriatvagn
- Bänkar (till tävlande under tält)
- Tält (stort, hyra, sponsrat ?)
- Lotteri
- SM-boll, egenskaper osv
- försäljning av denna... bara på plats el även via Hemsida ??
- Bangolf arena, program

- Reklam höra med Jysk om Tält
  små för inköp, stort för "hyra"   el sponsrat

- JH tar fram prisförslag till   nästa möte

- AN kolla upp catering

2011

- Nya sopar och skrapor
- Fixa prisutdelare
- Underhållning, mat .. invigning
- Singel + sand ??

- Högtryckstvätta banor
- Blommor, pris-ansvarig
- Högtryckstvätta banor
- Fotograf - TL
- Prisansvarig, Blommor, prispall