23:e, 24e, 25e, 28e, 29e, 30e och 31 augusti är det enkom öppet från 17.00-21-00

6e Juni öppnar vi 2018 igen,