Årsmöte 11 Mars
kl 13.00
Plats Hullsta Gård
Klubben bjuder på mat
Inbjudan till årsmöte kommer via mail eller post senast 4v innan mötet. _____________________

6e Juni öppnar vi 2018 igen,